Kotikunta.fi - läheisen asialla
Kotikuntalaki ja rajoitussäännös
Maksusitoumus
Asian saama huomio tiedotusvälineissä
Allekirjoittaneen blogi: Isoäiti lähelle omaisiaan
Kuinka edetä?
Kiitokset tukijoille
ISOÄIDIN MUISTO

Maksusitoumus

Laitoshoidossa olevan, asumispalveluja käyttävän tai perhehoitoa saavan henkilön muutto mahdollisesti kaukana asuvien lähiomaisten lähelle on nykytilanteessakin yhä mahdollista, mikäli henkilön kotikunta myöntäisi maksusitoumuksen, jossa lupautuu maksamaan hoidon kotikunnan ulkopuolella.


Maksusitoumuksen anominen

Maksusitoumus-anomuksen voi tehdä sen jälkeen, kun uusi hoitopaikka toisesta kunnasta on  tiedossa. Anomukseen liitetään mukaan saadun hoitopaikan johtajan, esimerkiksi terveyskeskuksen ylilääkärin, kirjoittama vapaamuotoinen selvitys hoitopaikan olemassa olosta ja sen kustannuksista.

Anomus maksusitoumuksen myöntämiseksi on vapaamuotoinen, ja se voi sisältää lyhyen kuvauksen tilanteesta ja huomioita siitä, miksi maksusitoumuksen myöntäminen olisi perusteltua (esim. toisesta kunnasta jo myönnetty hoitopaikka ja tapauskohtaisia syitä).

Maksusitoumuksen myöntämistä vertaisin kokemukseni perusteella lottovoiton saamiseen. Asiaa auttanee huomattavasti, jos uuden tiedossa olevan hoitopaikan hinta on sama tai alhaisempi kuin henkilön kotikunnassa olevan hoitopaikan vuorokausihinta.

 

Mikäli anomusta maksusitoumuksen myöntämiseksi ei hyväksytä, voi vielä  tehdä muutoshakemuksen aiempaan kielteiseen päätökseen.

Tukijat ovat a ja o, jos taival tuntuu kovin kiviseltä. Kannattaa etsiä henkilöitä, jotka ovat puolellasi ja voisivat koittaa puhua asiasta niille, jotka varsinaiset päätökset tekevät.